VERKSTAD

Club making och verkstadsjobb är på en kvalitets- och servicenivå hos som är svår att hitta någon annanstans. Erfarenhet, utbildning och ett nätverk av internationellt erkända profiler inom området är både inspiration och bollplank som kommer våra elever och kunder till gagn. Vi kan reparera fungerande klubbor och anpassa golfutrustning till perfektion. Allt genom att förkorta, förlänga eller ändra lie och loft för att få optimal effekt. Grepp, dess tjocklek och struktur är ett område där vi väger in både funktion och känsla. Att greppa om golfklubbor efter att vi enats om vad som känns och fungerar bäst går fort. Effekten blir enorm. 

Vi samarbetar med alla ledande leverantörer av original- och reservdelar och har alltid ett brett utbud av grepp och skaft i lager. Om vi inte skulle ha vissa specifika komponenter hemma kan vi snabbt beställa.