STAC ACADEMY

STAC Academy (Scandinavian Top Athletic Center) är ett utbildningskoncept i den absoluta frontlinjen gällande biomekanik och fysisk träning. Flaggskeppet är STAC Elittränarutbildning vilket är en ettårig process som leder till officiell certifiering som STAC Elittränare. Utbildningen är förankrad i modern idrottsvetenskap, ackumulerad yrkeserfarenhet med en bred och noggrann praktik. Vetenskap och erfarenhet samarbetar med förmågan att skapa utvecklingsprogram med design och innehåll som prickar rätt, lära ut och coacha gentemot individens individuella förutsättningar. 

AIMPOINT EXPRESS

AimPoint Express är ett koncept inom puttning som format en funktionell pedagogik kring kombination av att kunna bedöma bollens fart och greenens fall. Att läsa en green korrekt och sedan kunna bestämma fart och linje för bollstarten är de grundläggande beröringspunkterna i detta tränings- och spelkoncept. AimPoint Express är mycket noga med vilka tränare som certifieras och endast en handfull PGA Professionals finns på den svenska golfmarkanden. Niklas Eriksson är en av dessa.  

SAM PUTTLAB

SAM PuttLab är en typ av launch monitor med inriktning specifikt på puttning. Med hjälp av ultraljud och ett stort antal algoritmer jämförs en elevs put stroke med en mycket stor mängd globalt samlad data från motionsgolfare och hela vägen upp till den absoluta världseliten. Tekniken har sina rötter inom medicinsk forskning och anses idag av den samlade tränarkåren världen över vara det absolut mest exakta mätverktyget i processen att utveckla en elevs naturliga put stroke.

TRACKMAN 4

Trackman 4 är golfmarknadens ledande launch monitor globalt. En banbrytande innovation från tre danska ingenjörer med syftet att hjälpa professionella golftränare och golfspelare att få en objektivt mätbar och ingående förståelse för vad som händer i ögonblicket när klubban träffar bollen. Tekniken och data från Trackman 4 Dual Radar Technology ger ovärderliga mätvärden kopplat till sving-, klubb- och bollhastighet.  

KINEXIT

Kinexit är en digital mjukvaruplattform som levererar personligt utformade uppvärmningsövningar och program för fystränining till golfspelare. Den individuella anpassningen för eleven utformas via ett personligt medlemskap via en snabb och enkel screeningprocess som görs tillsammans med PGA-tränare. Uppvärmnings- och fysträningsprogrammen levereras sedan automatiskt till elevens mobiltelefon eller läsplatta.