ACADEMY GAME FITTING

Vår framgångsrika process är ett koncept som förenar individanpassad utrustning med kroppens förutsättningar för att varje elev ska nå sin fulla potential.

Varje golfspelare är unik. All utrustning i bagen ska vara anpassad efter golfspelarens teknik, fysik och inte minst fylla en given funktion ute på banan. Detta gäller alla oavsett handicap, kön eller ålder.