LEKTIONSPRISER

PGA Professional Niklas Eriksson 1500:- 45 minuter

SPELLEKTION 9 HÅL

2,5 h total tid inklusive gemensam fysisk och svingteknisk uppvärmning, utvecklande spelstrategi, slaglängd och distanskontroll samt dokumenterad feedback efter avslutat spelpass.

1 elev 2500:-  
2 elever 1500:- per person
3 elever 1200:- per person

Vänligen kontakta niklas@remove-this.a6golfcenter.remove-this.se för bokning och köp av önskad spellektion då denna lektionskategori kräver en tidsbokning i GIT.

PRIVATPAKET – BRONS

3x45 minuter

Niklas Eriksson 4000:-

Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av sitt spel, svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger oss en god grund för en enklare men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från TrackMan 4 definieras. De två efterföljande 45-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. 

PRIVATPAKET – SILVER

5x45 minuter, 2-månader Kinexitmedlemskap 

Niklas Eriksson 7000:-

Detta paket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mera kontinuerlig återkoppling efter den inledande analysen av sin svingteknik, utrustning och fysiska förmåga. De efterföljande individuellt utformade träningspassen kopplar vi till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt 45-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 45-minuterspass bäst ska bedrivas. Vi kallar denna del Att träna på att träna vilket snabbt skapar lätta och funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner till utveckling av våra elevers träning på egen hand. 

PRIVATPAKET – GULD

8x45 minuter, 9-håls spelpass, 3-månader Kinexitmedlemskap 

Niklas Eriksson 12 000:-

Det största av våra Privatpaket är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en stark ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel med flera efterföljande uppföljningspass. Vi gör här precis som i paketen Brons och Silver en inledande analys av elevens svingteknink, utrustning och fysiska förmåga. Informationen från svinganalysen med viktiga mätvärden från Trackman 4 och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans med eleven formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Viktiga spelmoment som strategi från tee, 100-meter in mot green, distanskontroll och greenläsning vägs in i elevens helhetsutveckling som spelare. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 45-minuterspass kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträning mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas. Eleven väljer sedan efter det avslutande passet att antingen under en tid fortsätta med sin träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt fortsättningsupplägg inom akademins breda utbud och olika inriktningar.